071 523 3424
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Toekomstgerichte vaardigheden

Toekomstgerichte vaardigheden

Digitaal vaardig

Kinderen groeien op in een sterk gedigitaliseerde samenleving.. De Zijlwijkschool speelt daarop in. Wij geven daarom dagelijks aandacht aan de praktisch omgang en zorg voor de diverse digitale apparaten op school: de Chromebooks, de tablets van Snappet, de ‘vaste’ computers in de klas, het digikeuzebord (bij de kleuters) en het digitale schoolbord dat in elke klas hangt. Daarnaast wordt -vooral in de bovenbouw-  aandacht besteed aan informatieverwerking, het presenteren hiervan en het gebruik van programma’s die dit ondersteunen. Een heel belangrijk aspect is ook ‘mediawijsheid’; waarden en normen in relatie tot het internet. Hierover wordt regelmatig gesproken, gefilosofeerd en gediscussieerd.

Samenwerken

Er is een aantal keer grootschalig aan bedrijven en instellingen gevraagd wat zij als belangrijkste vaardigheid zagen voor het werken in de 21e eeuw. Samen kunnen werken staat in de top 3. De Zijlwijkschool vindt samenwerken erg belangrijk, om goed te kunnen samenwerken is het belangrijk dat je elkaar met respect behandeld. Het samenwerken beperkt zich niet alleen tot klasgenoten. Er wordt ook samengewerkt met kinderen uit andere groepen, van andere scholen of met kinderen uit andere landen.

 

 

Kritisch denken

Doordat de leerlingen op onze school diverse soorten media gebruiken, doen wij ook een beroep op hun ‘gezond verstand’. Regelmatig wordt er in de klassen gesproken over de ‘do’s en don’ts’ op het internet. Bovendien is het aanbod aan informatie op internet enorm en motiveren wij de informatie kritisch te bekijken; niet alles wat je leest is waarheid! Wij motiveren kinderen altijd om meerdere bronnen te raadplegen en informatie en beelden waar zij een ‘niet pluis-gevoel’ bij hebben, te melden bij de leerkracht.

Pin It on Pinterest

Share This