071 523 3424
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Goed onderwijs

Goed onderwijs

Op de Zijlwijkschool staat het kind centraal. We vinden dat ieder kind recht heeft op het beste onderwijs zodat hij of zij kan excelleren. De tijd op de basisschool is bedoeld om kennis op te doen, maar ook om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ruimte bieden wij op de Zijlwijkschool door goed onderwijs aan te bieden, aangevuld met internationalisering en atelieronderwijs.
Een kind komt pas aan leren toe, als hij of zij zich prettig voelt en als de sfeer in de klas goed is. Wij stimuleren middels Kanjertraining de ontwikkeling van sociale vaardigheden en houden aan de hand hiervan ook het pedagogisch klimaat in de groepen in de gaten.

 

Extra uitdaging

Ook voor kinderen die juist wat meer extra uitdaging kunnen gebruiken, zijn er mogelijkheden te over op onze school. Wanneer een kind op een bepaald gebied uitblinkt zoals bijvoorbeeld rekenen, gaat hij doorgaans aan de slag met een klein deel van de aangeboden lesstof. Op deze manier blijft er tijd ‘over’ om op eigen niveau dieper in te gaan -in dit voorbeeld- rekenkundige vraagstukken.
Voor kinderen die op meerdere gebieden extra uitgedaagd moeten worden, is er de plusgroep. In de plusgroep mogen kinderen grotendeels zelf aangeven over welke onderwerpen zij meer zouden willen weten. Dit ‘onderzoek’ wordt begeleid door een leerkracht. De groep komt eenmaal per week samen en wordt gevormd door kinderen uit diverse groepen. Ieder kind wordt op zijn eigen niveau begeleid en krijgt uitleg waar hij de komende week zelfstandig in de klas mee aan de gang kan gaan. Het bieden van extra uitdaging gebeurt alleen in overleg met ouders

Rapportage

We houden van ieder kind exact bij hoe hij of zij presteert. Dit doen we door toetsen per schoolvak en cito-toetsen. Beide gegevens worden samengevoegd in ons leerlingvolgsysteem. Van ieder kind is er een dossier. Aan de hand van de gegevens uit dit dossier én de observaties van de leerkracht, wordt twee keer per jaar een rapport opgemaakt. Een rapport wordt gevolgd door een rapportgesprek met ouders. Het is ook mogelijk dat een leerkracht of ouders het belangrijk vinden om eerder in gesprek te gaan, hiervoor wordt dan een aparte afspraak gemaakt.

 

Kwaliteit

Minimaal twee keer per jaar neemt het team van onze school  gezamenlijk de behaalde schoolresultaten door. Het doel hiervan is zicht te krijgen in de effectiviteit van ons onderwijs en waar nodig te verbeteren of te vernieuwen.

 

Ontwikkeling

De Zijlwijkschool biedt extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben. We gaan daarbij uit van individuele ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van kinderen. Dit wordt gecoördineerd en bewaakt door onze intern begeleiders (IB’ers). In veruit de meeste gevallen vindt extra hulp plaats binnen de klas door de groepsleerkracht. Er zijn echter ook remedial teachers (RT’ers) aan onze school verbonden die -in overleg met de leerkracht- kinderen uit de klas halen voor extra individuele aandacht. Uiteraard gebeurt dit altijd in goed overleg met ouders.

De basisscholen in de regio Leiden werken samen om voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden. Wanneer kinderen dat nodig hebben, kunnen we, vanuit ons netwerk externe expertise inschakelen.

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.