071 523 3424
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Onze identiteit

Onze identiteit

Identiteit

De Zijlwijkschool is een open protestants christelijke school. De school heeft geen binding met een bepaald kerkgenootschap. Alle kinderen en ouders zijn welkom als zij onze identiteit delen of respecteren. Uiteraard respecteert de school ook die van hen.

De christelijke waarden vanuit de bijbel, waar we als school voor staan, laten wij zien in ons dagelijks gedrag, in hoe we met elkaar omgaan en de zorg voor de wereld om ons heen. Dit komt onder meer tot uiting in de keuze voor de lesmethode voor bijbels onderwijs, ‘Trefwoord’ en voor  de lesmethode voor sociale emotionele ontwikkeling, de ‘Kanjertraining’. Deze lesmethodes worden in samenhang gebruikt: zowel ‘Trefwoord’ als ‘Kanjertraining’ bieden ons handvatten in onze dagelijkse praktijk.

Onze identiteit is terug te zien in ons onderwijs. ‘Trefwoord’  maakt gebruikt van bijbelverhalen, maar is veel breder. De methode gebruikt bijvoorbeeld ook spiegelverhalen; eigentijdse verhalen waarbij het moraal van het verhaal overeenkomt met een bijbelverhaal. Ook nodigt deze methode uit tot filosofische gesprekken en behandelt zij belangrijke gebeurtenissen uit diverse geloven en schenkt het aandacht aan opvallende zaken van de huidige maatschappij.

  • Onze normen en waarden dragen uit zoals hierboven omschreven;
  • Samen vieren we Kerst en Pasen met elkaar;
  • We beginnen de schooldag met een gebed, lied of moment stilte.

 

 

 

Missie

Elk kind heeft talent. Onze school wil leerlingen helpen die talenten te ontdekken en te ontplooien. We stimuleren kinderen het beste uit zichzelf te halen, zowel op cognitief als op sociaal gebied. Dit doen wij door hen een prettige, uitdagende en veilige leeromgeving te bieden, waarin aandacht is voor de algehele ontwikkeling van de kinderen. Structuur en zorgzaamheid zijn belangrijke elementen voor een goede leeromgeving. Kinderen kunnen immers pas tot leren komen, als ze zich gezien en vertrouwd voelen. Vanuit die basis kunnen kinderen samen presteren en hun talenten ontwikkelen.

De Zijlwijkschool is een school in beweging, waarbij wij de vernieuwingen in het onderwijs -met bewezen resultaten- omarmen en deze ons eigen maken ten behoeve van de ontwikkeling van de kinderen.
Internationalisering is één van de speerpunten van de Zijlwijkschool. Zij doen op onze school kennis op van onze leefwereld. De kinderen maken al vroeg kennis met talen, gewoontes en gebruiken uit andere culturen. De kinderen krijgen Engels vanaf groep 1.
Na schooltijd willen we er ook zijn voor de kinderen. Op beide locaties is een buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd: BSO ‘Buitengewoon’ en BSO ‘Binnenstebuiten’.

 

Visie

De Zijlwijkschool is een school in de Merenwijk die met beide voeten op de grond staat. Wij realiseren ons dat de wereld om ons heen in een hoog tempo verandert. Veel banen die onze leerlingen krijgen, bestaan nu nog niet eens. Daar passen wij ons onderwijs op aan: ‘vaardigheden voor de toekomst’ zijn ons uitgangspunt, waarbij talenten van het kind – zoals, denken, doen en handelen- leidend zijn. Niet alleen vakgebonden kennis en vaardigheden, maar ook samenwerken en verantwoordelijkheid dragen doen ertoe. Wij willen dat kinderen kunnen reflecteren. Hierbij is onze ervaring dat zij zich zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag eigen maken. Omdat de kinderen tijdens hun schooltijd op de Zijlwijkschool hun bagage voor de toekomst meekrijgen, staat er ook over 25 jaar een sterke Zijlwijkschool in de Merenwijk.

 

Bouwstenen

Structuur en zorgzaamheid zijn belangrijke elementen voor een fijne leeromgeving. Vanuit die basis kunnen kinderen samen presteren en hun talenten ontwikkelen.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.