071 523 3424
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Samen met ouders

Samen met ouders

Op de Zijlwijkschool spelen ouders een belangrijke rol

 

 

Ouderraad (OR)

De Ouderraad van de Zijlwijkschool is een enthousiaste groep ouders die zorgen voor praktische ondersteuning van diverse activiteiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Het Sinterklaasfeest
Het Kerstfeest
De sportdag
Het Paasontbijt
De playbackshow
Het Zomerfeest

De OR beheert ook de vrijwillige ouderbijdrage van alle ouders om feesten net dat extraatje te geven; iets lekkers in de Sinterklaasperiode, het Kerstontbijt, boeken voor de schoolbieb, knutselmateriaal, spelletjes, een ijsje tijdens het schoolreisje en nog heel veel meer. De OR is altijd bereikbaar via Social Schools (mailbox ouderraad).

De OR bestaat uit:
Alexa Tibboel
Anke Perera Kramer
Stefanie van Elteren

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van de school kunt u vergelijken met de ondernemingsraad van een bedrijf. De MR heeft advies- en instemmingsrecht bij tal van beleidsmatige zaken die op en rond de school spelen. We bewaken procedures en adviseren de directie gevraagd en ongevraagd. Als actieve medezeggenschapsraad oefenen we daarmee invloed uit op de gang van zaken op school.
Ongeveer 5 maal per jaar komt de MR bijeen om te vergaderen over het beleid. Er wordt in die vergaderingen advies uitgebracht, waar nodig instemming gegeven en meegedacht over het beleid van de school en het bestuur. De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders. Op die manier kan iedereen invloed hebben op de stappen die de school wil gaan zetten.

De MR functioneert het best als ouders en leerkrachten laten weten welke ideeën en suggesties zij hebben om een plezierige schooltijd voor de kinderen, de kwaliteit van het geboden onderwijs en de betrokkenheid van de ouders daarbij te waarborgen en te verbeteren. We stellen uw reactie, opmerkingen of vragen dan ook erg op prijs. Mail hiervoor naar de medezeggenschapsraad in Schouder.com of spreek ons aan.

De MR bestaat uit:
Voorzitter MR: Roeland Hoekstra
Secretaris MR: Maryse Broek
Leerkracht: Nathalie Volwater
Leerkracht: Kelly Arbouw
 
Vergaderdata MR 2024-2024

De MR komt dit jaar maximaal 6 keer bijeen. De data voor schooljaar 2023-2024 zijn:
18 september (Agenda en notulen 18 september 2023)
13 november
16 januari
4 maart 
4 juni 
(Dinsdag 27 juni extra optie)

De MR werkt volgens het jaarplan en aan het einde van het jaar wordt er een verslag gemaakt. Dit jaarverslag geeft informatie op hoofdlijnen. Voor meer informatie kunt u de losse verslagen per vergadering bekijken:

Jaarplan MR 2023-2024
Jaarverslag MR 2022-2023

 

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van de Zijlwijkschool vindt u in ons MR-reglement.

 

Via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) blijven we geïnformeerd en praten we mee over het overkoepelende beleid van alle scholen die onderdeel uitmaken van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden.

GMR bovenschools

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft.

Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.

 

 

 

Communicatie app

Alle schriftelijke communicatie tussen ouders en school verloopt via de ouderapp Social schools. Zodra uw kind 4 jaar is, wordt u toegevoegd aan het systeem.
Alle schoolcommunicatie staat hier overzichtelijk bij elkaar:

 • Nieuwsbrieven
 • Mogelijkheid tot communicatie met ouders van een groep
 • Kalender
 • Blogs per groep met onder andere foto’s van bijzondere activiteiten
 • Inschrijven voor oudergesprekken
 • Ziekmeldingen

 

Ouderhulp

Met enige regelmaat krijgen ouders via Social schools de vraag of er ouders zijn die willen en kunnen helpen.
Het gaat hierbij om diverse aangelegenheden waar hulp bij nodig is, zoals;

 • Met een groepje kleuters het kabouterpad lopen
 • Begeleiden bij het Paasontbijt
 • Tijdens de Nationale voorleesdagen
 • Een bezoek aan de bibliotheek
 • Een uitstapje naar een museum
 • Brengen en halen naar het Technolab

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

 • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.